اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با مدیر کل اقتصاد و دارایی استان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با مرتضوی، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان  در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ 1399/2/31 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

اقتصاد و دارایی

۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱