اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط نعیم پناه، شهردار منطقه 2 شهرستان زاهدان

چهارشنبه مورخ  1399/2/17 نعیم پناه، شهردار منطقه 2 شهرستان زاهدان، از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

شهردار منطقه 2

 شهردار منطقه 2

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۷