اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با شهردار منطقه 2 شهرستان زاهدان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با نعیم پناه، شهردار منطقه 2 شهرستان زاهدان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1399/2/17 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

شهردار منطقه 2

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴