اخبار

نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های مربوط به طرح فاصله گذاری اجتماعی در سطح شهر زاهدان


    در تاریخ 01/17/ 1399 جناب آقای تجلیلی مدیر کل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی و رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های مربوط به طرح فاصله گذاری اجتماعی در سطح شهر زاهدان در ابتدا از مبادی ورودی و خروجی شهر ( پلیس راه های زاهدان زابل ، زاهدان خاش و زاهدان میرجاوه ) بازدید و از نزدیک بر روند اقدامات کنترلی از قبیل غربالگری سرنشینان خودروها ، ممنوعیت تردد خودروهای پلاک شهرستان و ... نظارت نمودند .

ایشان در ادامه در بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان نحوه اجرای طرح در ادارات مذکور ، مشکلات کارمندان و ارباب رجوع را مورد بررسی قرار دادند .

بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی
بازدید از ورودی

بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان

بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان

 بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان
بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان
بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان
بازدید سرزده از ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال شهرستان زاهدان

 

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۵