اخبار

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان درروز سه شنبه مورخ 27-12-1398 در محل دفتر مدیرکل برگزار گردید.


کرونا
کرونا

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴