اخبار

جلسه برنامه ریزی کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مبارزه با بیماری کرونا

جلسه برنامه ریزی کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مبارزه با بیماری کرونا با حضور رئیس کمیته و کارشناسان دفتر در روز یکشنبه ، مورخ 25-12-1398 برگزار گردید.

 

کرونا

۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶