اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

چهارشنبه مورخ  1398/12/7  عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

کمیته111

 کمیته111

۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۶