اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با عبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهارشنبه مورخ  1398/12/7 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.


کمیته 111
۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵