اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس هیأت مرکزی انتخابات کشور

جلسه ویدئو کنفرانس از طریق هیأت مرکزی انتخابات کشور در روز دوشنبه مورخ 28-11-1398 رأس ساعت 10 صبح با حضور دبیر و سایر اعضای دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات استان برگزار گردید.

 

ویدئو کنفرانس

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱