اخبار

جلسه هیات بازرسی انتخابات استان

جلسه هیات بازرسی انتخابات استان مورخ 1398/11/15 راس ساعت 18 تا 19:30 با حضور رییس، دبیر و اعضای هیات بازرسی انتخابات استان و اعضای دبیرخانه هیات در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استان  به منظور تعیین تکلیف و برنامه ریزی جهت بازرسان متمرکز و غیر متمرکز شعب اخذ آراء در استان  تشکیل گردید.

ویدئو کنفرانس

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴