اخبار

جلسه آموزشی نحوه ی ورود اطلاعات بازرسین شعب در سامانه جامع انتخابات

جلسه آموزشی نحوه ی ورود اطلاعات بازرسین شعب در سامانه جامع انتخابات ، روز شنبه مورخ 1398/11/12  به صورت ویدئو کنفرانس از طریق هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور برگزار گردید.


ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

 


۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۰:۴۱