اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با دُرخوش، شهردار شهرستان ایرانشهر

جلسه هم اندیشی سعید تجلیلی با دُرخوش، شهردار شهرستان ایرانشهر در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز دوشنبه مورخ  1398/11/7 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

شهردار ایرانشهر 111

۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸