اخبار

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با میرزایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

جلسه هم اندیشی سعیدتجلیلی با میرزایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز چهار شنبه مورخ  1398/11/2 در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

تعزیرات 111

۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷