اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس پیرامون شاخص های مربوط به شهرستان کم برخوردار

جلسه ویدئو کنفرانس پیرامون شاخص های مربوط به شهرستان کم برخوردار در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18 با حضور مدیر کل دفتر - مدیرکل دفتر فنی - فرماندار شهرستان دلگان - سرپرست دفتر جذب و سرمایه گذاری و معاون دفتر امور اجتماعی برگزار گردید.

در این جلسه فرماندار شهرستان دلگان گزارشی از  اقدامات انجام شده در جهت توسعه شهرستان و محرومیت زدایی از آن را ارائه نمودند.

 ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

۱۹ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰