اخبار

دوره آموزشی سامانه جامع انتخابات

دوره آموزشی ویدئو کنفرانس سامانه جامع انتخابات ویژه مسئولین و اعضای دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات شهرستانها در روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 برگزار گردید.

در این دوره سعید تجلیلی، دبیر هیأت بازرسی انتخابات استان به بیان اهمیت ارسال و ثبت گزارشات به موقع در سامانه جامع انتخابات، تاکید نمودند.

سپس کارشناسان دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات استان، نکات  لازم در خصوص آموزش سامانه جامع انتخابات را ارائه نمودند.

 

دوره آموزشی سامانه جامع انتخابات

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹