اخبار

بازرسی از فرمانداری و شهرداری مهرستان

سعید تجلیلی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در انجام بازرسی های دوره ای و موردی و طی بررسی فعالیت هیأت های بازرسی انتخابات، از فرمانداری و شهرداری مهرستان بازدید بعمل آوردند.

ایشان ضمن گفتگو با فرماندار و شهردار مهرستان، مشکلات موجود را از نزدیک بررسی نمودند.

 مهرستان


مهرستان
مهرستان
مهرستان
مهرستان
مهرستان
مهرستان
مهرستان
مهرستان

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱