اخبار

بازرسی از فرمانداری و شهرداری سیب و سوران

سعید تجلیلی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در انجام بازرسی های دوره ای و موردی و طی بررسی فعالیت هیأت های بازرسی انتخابات، از فرمانداری و شهرداری سیب و سوران  بازدید بعمل آوردند.

ایشان ضمن گفتگو با فرماندار و شهردار سیب و سوران ، مشکلات موجود را از نزدیک بررسی نمودند.


سوران
سوران

 سوران

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳