اخبار

بازرسی از فرمانداری خاش و بخشداری نوک آباد

سعید تجلیلی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی در انجام بازرسی های دوره ای و موردی و طی بررسی فعالیت هیأت های بازرسی انتخابات، از فرمانداری خاش و بخشداری نوک آباد بازدید بعمل آوردند.

ایشان ضمن گفتگو با فرماندار خاش و بخشدار نوک آباد ، مشکلات موجود را از نزدیک بررسی نمودند.

 خاش


خاش
خاش
خاش
خاش
خاش

۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴