اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مومنی مقدم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

چهارشنبه مورخ 1398/10/11 مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مومنی مقدم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

 

111 پاسخگویی

111 پاسخگویی

111 پاسخگویی

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱