اخبار

جلسه هم اندیشی پیرامون اسناد مالکیت اراضی دو هزار هکتاری واگذار شده به شهرداری چابهار

جلسه هم اندیشی پیرامون اسناد مالکیت اراضی دو هزار هکتاری واگذار شده به شهرداری چابهار مورخ 1398/10/09 در محل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

جلسه اسناد مالکیت

 جلسه اسناد مالکیت

جلسه اسناد مالکیت

 

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳