اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس هیأت مرکزی بازرسی وزارت کشور

جلسه ویدئو کنفرانس با حضور رؤسا، دبیران و مسئولین دبیرخانه بازرسی انتخابات استان و شهرستان های تابعه با حضور طالبی رئیس هیأت مرکزی بازرسی وزارت کشور در روز یکشنبه مورخ 1398/10/08 برگزار گردید.

در این جلسه منصور بیجار رئیس هیأت بازرسی استان و سعید تجلیلی دبیر هیأت ، گزارشاتی ارائه و بیاناتی در خصوص موانع و مشکلات ایراد نمودند.


ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

 

 

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳