اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای خسروی جوان مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان

دو شنبه مورخ 1398/10/2 آقای خسروی جوان مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


تامین اجتماعی 111
تامین اجتماعی 111

۲ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۳۱