اخبار

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان

جلسه هیأت بازرسی انتخابات استان با حضور اعضای هیأت در روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 در محل دفتر جناب آقای بیجار معاون محترم امور عمرانی و رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای تجلیلی، دبیر هیأت بازرسی انتخاب استان، از روند فعالیت هیأت بازرسی شهرستان ها گزارشی ارائه نمودند.

درادامه جناب آقای بیجار رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان رهنمودهای لازم را ارائه دادند.

انتخابات

۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸