اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای احمدی مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان

سه شنبه مورخ 1398/09/26 آقای احمدی مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان از ساعت 9 تا 11 ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب یک روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.

نفت111

 نفت111
نفت111

۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۶