اخبار

پاسخگویی به سامانه 111 توسط آقای عیدی زاده مدیر محترم مخابرات منطقه استان -آقای دکتر بلوچ زهی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و آقای میری معاون محترم اداره ارتباطات زیر ساخت استان

دوشنبه مورخ  1398/09/25  آقای عیدی زاده مدیر محترم مخابرات منطقه استان -آقای دکتر بلوچ زهی مدیر کل محترم  ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و آقای میری معاون محترم  اداره ارتباطات زیر ساخت استان از ساعت 9تا 11  ، در محل سامد حضور یافتند و به تماس های تلفنی مردم پاسخ دادند.

مراتب روز قبل از طریق شبکه استانی _ سایت استانداری و پیامک تلفنی به اطلاع مردم شریف استان رسیده است.


مخابرات 111
مخابرات 111
مخابرات 111
مخابرات 111

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵