اخبار

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای عیدی زاده مدیر محترم مخابرات منطقه استان -آقای دکتر بلوچ زهی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان -آقای میری معاون محترم اداره ارتباطات زیر ساخت استان

جلسه هم اندیشی آقای تجلیلی با آقای عیدی زاده مدیر محترم مخابرات منطقه استان -آقای دکتر بلوچ زهی مدیر کل محترم  ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و آقای میری معاون محترم  اداره ارتباطات زیر ساخت استان، در خصوص چگونگی پاسخگویی به سامانه 111 سامد، روز دوشنبه مورخ  1398/09/25در محل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی برگزار گردید.

مخابرات 111

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹