وظایف مدیریت عملکرد

1- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستادی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها مشتمل بر سازمان ، مدیریت و کارمندان به منظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتیجه ارزیابی و ارائه پیشنهاد های اصلاحی و تهیه گزارش .

2- ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی  عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه اسقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری .

3- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رای قطعی در موارد اختلاف .

4- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه استانداری و واحدهای تابعه .

5- عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواری .


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵