منشور اخلاقی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

 

1- داشتن خلق نیکو و چهره گشاده در برخورد با ارباب رجوع و صبر و شکیبایی در پاسخگویی به آنان در

چارچوب قوانین و مقررات.

2- احترام به حقوق ارباب رجوع و کرامت انسانی ، تلاش در جهت حفظ حرمت و جایگاه والای انسانی.

3- رعایت عدالت و ارائه خدمات به مراجعین  بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی،  مذهبی ، و.. ).

4- توجیه کامل و راهنمایی لازم به مراجعین جهت جلوگیری از سردرگمی آنها .

5- حضور به موقع در محل کار و حفظ آراستگی شخصی و رعایت شئونات اسلامی.

6- داشتن انضباط اداری و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم.

7- پرهیز از سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی.

8- رازداری و خود داری از افشاء اسناد محرمانه .

9- صرفه جویی، نوآوری، خلاقیت و مسئولیت پذیری در انجام امورمحوله .

10- صیانت از قانون،نظم و نگهداری بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی.

11-  تعهد به سازمان و حرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی.

کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷